VZN

Rok 2022

VZN 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Bušovce-VZN_1_2022-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,15 kB

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bušovce

Bušovce-VZN_1_2020-o_umiestňovaní_volebných_plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,16 kB

VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Bušovce

Bušovce-VZN_2_2020-o_verejnom_poriadku_a_pravidlách_na_udržiavanie_čistoty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,19 kB

VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov na území obce

Bušovce-VZN_3_2020-o_chove_vodení_a_držaní_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,68 kB

VZN č.4/2020 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska

Bušovce-VZN_4_2020-Prevádzkový_poriadok_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,5 kB

VZN č.5/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania

Bušovce-VZN_5_2020-náhradné_zásobovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,38 kB

VZN č.6/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Bušovce-VZN_6_2020_o_zavedení_a_poskytovaní_elektronických_služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,32 kB

VZN č. 7/2020 ktorým sa zrušuje VZN obce Bušovce č. 1/2006

Bušovce-VZN_7_2020,ktorým_sa_zrušuje_VZN_1_2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,53 kB

VZN 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce BUšovce

Bušovce-VZN_8_2020-o_nakladaní_s_KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,33 kB

VZN 9/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (dodatok č.1)

Bušovce-VZN_9_2020,ktorým_sa_mení_VZN_5_2019-Dodatok_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,82 kB

Rok 2019

VZN 1/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN 12019 o org. miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB

VZN 2/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚPN-O Bušovce

VZN 22019 ÚPN-O Bušovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,71 kB

Príloha VZN 2/2019

PRILOHA_VZN ÚPN-O Bušovce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,72 kB

VZN č.3/2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Bušovce-VZN_3_2019-čas_predaja_a_služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,8 kB

VZN č.4/2019 ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce

Bušovce-VZN_4_2019,ktorým_sa_zrušujú_niektoré_VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,36 kB

VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Bušovce-VZN_5_2019-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,29 kB

Rok 2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bušovce

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB

Rok 2015

VZN č.1/2015 o vylepovaní plagátov

VZN1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB

Rok 2012

VZN č.3/2011 o povinosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,98 kB

Rok 2011

VZN č.3/2011 o organizácií miestneho referenda

VZN3_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,26 kB
Zobrazené 1-20 z 23