Tlačivá

Dôležité tlačivá na stiahnutie:

Prihláška psa do evidencie obce Bušovce

ziadost_o_odhlasenie_psa_z_evidencie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,72 kB

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

ziadost_o_odhlasenie_psa_z_evidencie (1).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,72 kB

Čestné prehlásenie k súpisnému číslu

CestnePrehlasenieKSupisnemuCislo.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 13,37 kB

Čestné vyhlásenie

CestneVyhlasenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 14,5 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

NavrhNaVydanieUzemnehoRozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23 kB

Návrh na vydnie kolaudačného rozhodnutia

NavrhNaVydanieKolaudacnehoRozhodnutia.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 20,67 kB

Ohlásenie drobnej stavby

OhlasenieDrobnejStavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB

Prehlásenie

Prehlasenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17,5 kB

Splnomocnenie

Splnomocnenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 13,5 kB

Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu

ZiadostOPovolenieOdstranitStavbu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20,5 kB

Žiadosť o určenie súpisného čísla

ZiadostOUrcenieSupisnehoCisla.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 14,5 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ZiadostOVydanieStavebnehoPovolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

ZiadostOZmenuStavbyPredJehoDokoncenim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB

Žiadosť o výrub drevín

ZiadostOVyrub.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 18,11 kB