Dokumenty

Dokumenty

Smernica o vybavovaní sťažností

SmernicaVybavovanieStaznosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,44 kB

PHSR 2015-2020

PHSR konečná verzia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,72 MB

Sadzobník správnych poplatkov obce

Bušovce-Sadzobník_správnych_poplatkov_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,07 kB

Komunitný plán soc. služieb 2021-2026

Bušovce-Komunitný_plán-2021_2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 774,6 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bušovce

Bušovce-Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,91 kB

PHSR 2022- 2030

Bušovce-PHSR-2022_2030.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB

Smernica č.2/2023 ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Bušovce-Smernica_2_2023-oznamovanie_protispoločenskej_činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB

Smernica č.3/2023 o poskytovaní informácií

Bušovce-Smernica_3_2023-o_poskytovaní_informácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,82 kB