Obsah

Zápisnice a uznesenia

Rok 2022

Zápisnica 16.3.2022 Stiahnuté: 72x

Zápisnica 18.5.2022 Stiahnuté: 27x

Zápisnica 29.6.2022 Stiahnuté: 30x

Zápisnica 28.9.2022 Stiahnuté: 15x

Zápisnica 21.10.2022 Stiahnuté: 15x

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.11.2022 Stiahnuté: 33x

Rok 2021

Zápisnica 3.3.2021 Stiahnuté: 174x

Zápisnica 5.5.2021 Stiahnuté: 98x

Zápisnica 30.6.2021 Stiahnuté: 98x

Zápisnica 29.9.2021 Stiahnuté: 48x

Zápisnica 22.12.2022 Stiahnuté: 59x

Rok 2020

Zápisnica 12.2.2020 Stiahnuté: 345x

Zápisnica 6.5.2020 Stiahnuté: 308x

Zápisnica 15.7.2020 Stiahnuté: 162x

Zápisnica 7.10.2020 Stiahnuté: 177x

Zápisnica 9.12.2020 Stiahnuté: 168x

Rok 2019

Zápisnica a uznesenia 27.2.2019 Stiahnuté: 560x

Zápisnica 26.4.2019 Stiahnuté: 398x

Zápisnica 24.6.2019 Stiahnuté: 397x

Zápisnica 20.9.2019 Stiahnuté: 291x

Stránka