Obsah

Zápisnice a uznesenia

Rok 2022

Zápisnica 16.3.2022 Stiahnuté: 15x

Rok 2021

Zápisnica 3.3.2021 Stiahnuté: 140x

Zápisnica 5.5.2021 Stiahnuté: 65x

Zápisnica 30.6.2021 Stiahnuté: 64x

Zápisnica 29.9.2021 Stiahnuté: 22x

Zápisnica 22.12.2022 Stiahnuté: 29x

Rok 2020

Zápisnica 12.2.2020 Stiahnuté: 304x

Zápisnica 6.5.2020 Stiahnuté: 275x

Zápisnica 15.7.2020 Stiahnuté: 133x

Zápisnica 7.10.2020 Stiahnuté: 135x

Zápisnica 9.12.2020 Stiahnuté: 135x

Rok 2019

Zápisnica a uznesenia 27.2.2019 Stiahnuté: 510x

Zápisnica 26.4.2019 Stiahnuté: 342x

Zápisnica 24.6.2019 Stiahnuté: 352x

Zápisnica 20.9.2019 Stiahnuté: 253x

Zápisnica 20.11.2019 Stiahnuté: 279x

Zápisnica 13.12.2019 Stiahnuté: 229x

Rok 2018

Zápisnica a uznesenia z 11.7.2018 Stiahnuté: 1052x

Zápisnica a uznesenia 22.08.2018 Stiahnuté: 899x

Zápisnica a uznesenia 3.10.2018 Stiahnuté: 883x

Stránka