Obsah

Zápisnice a uznesenia

Rok 2023

Zápisnica 10.3.2023 Stiahnuté: 62x

Zápisnica 9.6.2023 Stiahnuté: 3x

Zápisnica 8.9.2023 Stiahnuté: 4x

Rok 2022

Zápisnica 16.3.2022 Stiahnuté: 116x

Zápisnica 18.5.2022 Stiahnuté: 65x

Zápisnica 29.6.2022 Stiahnuté: 68x

Zápisnica 28.9.2022 Stiahnuté: 55x

Zápisnica 21.10.2022 Stiahnuté: 55x

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.11.2022 Stiahnuté: 73x

Zápisnica 14.12. 2022 Stiahnuté: 39x

Rok 2021

Zápisnica 3.3.2021 Stiahnuté: 212x

Zápisnica 5.5.2021 Stiahnuté: 137x

Zápisnica 30.6.2021 Stiahnuté: 131x

Zápisnica 29.9.2021 Stiahnuté: 85x

Zápisnica 22.12.2022 Stiahnuté: 103x

Rok 2020

Zápisnica 12.2.2020 Stiahnuté: 383x

Zápisnica 6.5.2020 Stiahnuté: 343x

Zápisnica 15.7.2020 Stiahnuté: 196x

Zápisnica 7.10.2020 Stiahnuté: 217x

Zápisnica 9.12.2020 Stiahnuté: 201x

Stránka