Obsah

Zápisnice a uznesenia

Rok 2023

10.3.2023 Stiahnuté: 9x

Rok 2022

Zápisnica 16.3.2022 Stiahnuté: 92x

Zápisnica 18.5.2022 Stiahnuté: 44x

Zápisnica 29.6.2022 Stiahnuté: 45x

Zápisnica 28.9.2022 Stiahnuté: 32x

Zápisnica 21.10.2022 Stiahnuté: 30x

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.11.2022 Stiahnuté: 49x

Zápisnica 14.12. 2022 Stiahnuté: 10x

Rok 2021

Zápisnica 3.3.2021 Stiahnuté: 187x

Zápisnica 5.5.2021 Stiahnuté: 115x

Zápisnica 30.6.2021 Stiahnuté: 109x

Zápisnica 29.9.2021 Stiahnuté: 61x

Zápisnica 22.12.2022 Stiahnuté: 82x

Rok 2020

Zápisnica 12.2.2020 Stiahnuté: 356x

Zápisnica 6.5.2020 Stiahnuté: 320x

Zápisnica 15.7.2020 Stiahnuté: 174x

Zápisnica 7.10.2020 Stiahnuté: 192x

Zápisnica 9.12.2020 Stiahnuté: 179x

Rok 2019

Zápisnica a uznesenia 27.2.2019 Stiahnuté: 580x

Zápisnica 26.4.2019 Stiahnuté: 414x

Stránka