Obec

Vitajte na nových oficiálnych stránkach obce Bušovce

Predstavenie obce

Obec BušovceBušovce ležia pri hlavnej ceste vedúcej zo Spišskej Belej (4 km)  do Podolínca (6 km). Nachádzajú sa severovýchodne od Spišskej Belej pri sútoku Popradu s ľavostranným prítokom riečky Biela. Chotár sa rozprestiera v severovýchodnej časti Kežmarskej pahorkatiny a v Ľubickom predhorí v Levočských vrchov. Zväčša je plochý a odlesnený.

Viacero o obci

Obec Bušovce

Samosprávný kraj: Prešovský

Okres: Kežmarok

Región: Spiš

Počet obyvateľov: 306 (31.12.2015)

Rozloha: 9,03 km²

Prvá písomná zmienka: 1286