Návrh na zverejnenie VZN č1./2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bušovce
Streda, 11 Máj 2016 08:22

Návrh na zverejnenie VZN č1./2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bušovce

Čítaj *.doc

 
Oznámenie o strategickom dokumente
Pondelok, 02 Máj 2016 19:07
Oznámenie o strategickom dokumente
 
Jarné vypaľovanie trávy
Štvrtok, 07 Apríl 2016 18:17
!!!!!!!!!   Jarné vypaľovanie trávy    !!!!!!!!!

Čítajte celé...
 
Informácia
Streda, 16 Marec 2016 20:27
Informácia o zverejnení doručeného ROZSAHU HODNOTENIA pre strategický dokument "Územný plán obce Bušovce"
 
Okresný úrad Prešov
Piatok, 19 Február 2016 05:32
Program hospodárskeho a sociálneho  rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020
 
Návrh rozpočtu 2016
Nedeľa, 06 December 2015 17:09
Návrh rozpočtu 2016
PRÍJMY VÝDAJE
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016, informácia pre voliča
Piatok, 20 November 2015 00:00
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016, informácia pre voliča
 
Verejná vyhláška
Pondelok, 29 Jún 2015 14:50
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bušovce
 
Záverečný účet Obce BUŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Streda, 17 Jún 2015 19:24
Záverečný účet Obce BUŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
 
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Pondelok, 09 Marec 2015 00:00

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

 
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Štvrtok, 19 Február 2015 00:00

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

 
OBECNÝ ÚRAD BUŠOVCE
Bušovce 119
059 93 Bušovce
Telefón:
052/4591620
Fax:
052/4682961
E-mail:
obec.busovce@neton.sk
Web:
www.obecbusovce.sk
IČO:
00326127
DIČ:
2020709801

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Copyright © 2016 Obec BUŠOVCE. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.