Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa Lukačko, Lukačková

Vyvesené: 7. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť