Obsah

Späť

Zapisovateľ okrskovej vol. komisie pre referemdum 2023

 

V zmysle  § 19,  ods. 4  Zákona  NR  SR  č. 180/2014  Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre volebný okrsok č.1

pani Annu Pňakovičovú.

 Pre Referendum 2023, ktoré sa uskutoční dňa 21.1.2023

V Bušovciach 15.11.2022 

                                                                                                                     Daniel Jurek starosta obce

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 22. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť