Obsah

Pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 19.4.2021

Typ: ostatné
Informácia

Pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 19. apríla

 

Nové pravidlá na základe vývoja epidemiologickej situácie v zmysle COVID automatu schválila vláda  v piatok 16. apríla 2021. 

Detaily, ktoré treba dodržiavať v prevádzkach či počas podujatí, vrátane športu, upravuje vyhláška úradu verejného zdravotníctva č 186/2021. Opatrenia týkajúce sa režimu vstupu na pracoviská a do prevádzok nájdete vo vyhláške č. 187/2021. (PDF, 250 kB)

Až do nedele 25. apríla 2021 je účinné rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti, ktoré kabinet v stredu 14. apríla 2021 schválil v rámci COVID automatu. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania.  Od 19. apríla je mapa okresov podľa COVID automatu bez tzv. čiernych okresov v IV. stupni varovania, Slovensko prechádza do tzv. bordovej fázy.

Čo je COVID AUTOMAT (PDF, 1 MB)?

COVID AUTOMAT OD 19. do 25. APRÍLA

III. stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Senica, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Žilina,

II. stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prešov, okres Prievidza, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,

I. stupeň varovania: okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu účinné od 19. apríla

 Respirátory treba stále používať, pohyb v exteriéroch pri dodržaní podmienok od 19. apríla  aj bez ochrany dýchacích ciest

Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou č. 175/2021  k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 229 kB).

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri nie je povinné, ak dodržíte vzdialenosť 5 metrov od osôb, s ktorým nežijete v spoločnej domácnosti.

Žiaci, pedagógovia a odborní zamestnanci v školách a školských zariadeniach môžu používať počas vyučovania namiesto respirátorov rúška.

Zamestnanci na pracovisku, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, budú môcť namiesto respirátora nosiť rúško.

Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. 

 Okrem respirátora FFP2 možno používať aj respirátory KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Môžete používať aj iné respirátory, pre ktoré vydal výnimku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, napríklad tie s označením RFU 02.075. 

Najčastejšie otázky v súvislosti s typom respirátora

Pravidlá pri príchode na Slovensko od 19. apríla: platí 14-dňová izolácia pri príchode z ktorejkoľvek krajiny,  skrátiť si ju môžu zaočkovaní či osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Registračné povinnosti

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

Osoby, ktoré od 19. apríla od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a majú potvrdenie, že

 • absolvovali očkovanie proti COVID-19  mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech), pričom od očkovania  uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky,
 • absolvovali očkovanie proti COVID-19  vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca), pričom od očkovania uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
 • v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 boli zaočkované a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
 • prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie nie staršie ako 180 dní,

sú povinné najneskôr pri vstupe na územie SR:

 • zaregistrovať sa na korona.gov.sk/ehranica,
 • mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín alebo RT_PCR testu nie staršieho ako 72 hodín,
 • podrobiť sa izolácii v domácom či karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia končí v prípade bezpríznakového priebehu dovŕšením 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu. Test možno podstúpiť kedykoľvek, už netreba čakať na 8 dní od nástupu do izolácie. To sa nevzťahuje na osoby, ktoré nedisponujú potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia - v týchto prípadoch stále platí, že RT-PCR test možno podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

 • sú povinné nastúpiť do izolácie,
 • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
 • test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.
Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemáte, treba informovať miestne príslušného lekára  samosprávneho kraja.

Výnimky z karantény  

Zachované sú výnimky napríklad pre pendlerov, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu, športovcov v tréningovom procese alebo pre účastníkov profesionálnych športových súťaží a podobne.  Pri vstupe bude potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu.

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom platia tiež napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry, osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.  

Pendleri majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.

 

Podrobnosti upravuje aktualizovaná vyhláška ÚVZ SR č. 176/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. (PDF, 314 kB) 

Automatické výnimky

Možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády od 19. apríla zaniká, pričom týmto spôsobom vydané výnimky stratia platnosť uplynutím 16. mája. 

Namiesto toho vyhláška č. 176/2021  definuje najčastejšie prípady, na základe ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. Vo vybraných prípadoch žiadatelia musia predložiť negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Automatická výnimka z karantény tak platí aj pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko kvôli uzavretiu manželstva alebo na pohreb blízkej osoby. Budú to musieť preukázať. Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, potrebný bude negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

Ak prichádzate na Slovensko letecky, vyplňte formulár ministerstva dopravy

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Predtým bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.

Európska únia koordinovane upravuje zoznam tzv. bezpečných krajín

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  S obmedzeniami treba rátať aj pri návšteve oddelení dokladov a klientskych centier.

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.


Vytvorené: 20. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2021 8:24
Autor: