Obsah

II. Kolo celoplošného testovania v obci Bušovce prebehne v sobotu 7.11.2020.

Typ: ostatné
informácie

II. Kolo celoplošného testovania v obci Bušovce prebehne v sobotu 7.11.2020.

 

Testovanie uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Bušovciach.

 

Ako bude testovanie prebiehať?

 

Stanovište č. 1 – Vchod na odberové miesto

Na stanovišti vykonáva činnosť poverená osoba, ktorá pred vchodom do určeného odberového priestoru usmerňuje vstup občanov do odberovej miestnosti, dohliada na dodržovanie verejného poriadku a dodržiavaní bezpečných odstupov medzi občanmi.

Po vstupe do odborného miesta si občan dezinfikuje ruky určeným dezinfekčným prostriedkom.

 

Stanovište č. 2 – Administrácia občana

Na stanovišti ho administratívny pracovník vyzve k predloženiu občianskeho preukazu resp. iného dokladu totožnosti a karty poistenca. Administratívny pracovník zapíše do stanovenej dokumentácie stanovené údaje. Následne občanovi pridelí identifikačné číslo a podá občanovi papierovú vreckovku a vyzve ho aby si šiel na určené miesto odkašľať a vyfúkať nos. Po vykonaní uvedených úkonov občan vhodí použitú vreckovku do odpadovej nádoby a presunie sa na samotné odberové miesto.

 

Stanovište č. 3 – Odberové miesto

Na odberovom mieste občan odovzdá identifikačné číslo zdravotníckemu pracovníkovi č. 3/vyhodnocovací pracovník. Následne je vyzvaný k tomu, aby si sňal prekrytie nosa a úst.

Zdravotnícky pracovník č. 1 vykoná úkon odberu biologickej vzorky a následne ponorí odberovú tyčinku do nádobky s roztokom. Odberovú tyčinku odhodí do odpadovej nádoby na biologický odpad.

Zdravotnícky pracovník č. 2 nakvapká 3 kvapky roztoku na testovaciu plôšku a túto odovzdá zdravotníckemu pracovníkovi č. 3/ vyhodnocovací pracovník, ktorú ju položí na identifikačné číslo. Občan je po odobratí biologickej vzorky vyzvaný, aby odišiel do priestoru, kde čaká na výsledok testu.

Zdravotnícky pracovník č. 3 vyhodnocovací pracovník / odčíta výsledok z testovacej plôšky po 15 až 30 minútach. Zdravotnícky pracovník č. 3 zapíše výsledok testu na druhú stranu papiera s identifikačným číslom a odnesie papier s číslom a výsledkom testu zdravotníckemu pracovníkovi č. 4/vyhodnocovací pracovník.

Stanovište č. 4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu

 

Zdravotnícky pracovník č. 4 / vyhodnocovací pracovník zaznamená výsledok testu do zdravotníckeho certifikátu a na základe identifikačného čísla vyzve občana, aby mu predložil občiansky preukaz/iný doklad totožnosti a identifikačné číslo. Zdravotnícky pracovník č. 4 / vyhodnocovací pracovník zaznamená osobné údaje do zdravotníckeho certifikátu, ktorý vloží do obálky, uzavrie ju a odovzdá občanovi. Poďakuje mu za účasť a oznámi mu, že ďalšie pokyny sú uvedené na zdravotníckom certifikáte.

 

Stanovište č. 5 – Východ z odberového miesta

Po prevzatí zdravotníckeho certifikátu občan odchádza z odberového miesta. Na odberovom mieste má svoje stanovište veliteľ odberového tímu – profesionálny vojak, ktorý dozerá na činnosť na odberovom mieste. V prípade potreby rieši vzniknuté problémy a v pravidelných intervaloch informuje nadriadeného regionálneho veliteľa o celkovom počte testovaných a počte pozitívnych občanov.


Vytvorené: 6. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2020 11:16
Autor: