Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

ÚVZ postup pri karanténe a domácej izolácií

Informácia celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor:

Od polnoci platí núdzový stav a zákaz vychádzania

Informácia celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:

Oznam očkovanie psov

Dňa 28.8.2021 (sobota) o 08:00 hod sa v našej obci na obvyklom mieste uskutoční očkovanie psov proti besnote. Doneste si zo sebou očkovací preukaz a 5 €. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor:

Africký mor ošípaných


V súvislosti s výskytom AMO u diviakov v regióne RVPS Poprad a zaradením okresov Poprad, Kežmarok, Levoča do Reštrikčného pásma II. (infikovaná zóna), Vás informujeme o mimoriadných núdzových opatreniach č. 788/2021-100, nariadené ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor:

Oznam oprava miestny komunikácií

informácia celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor:

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Informácia celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor:

Covid automat pravidlá platné od 22.3.2021

Informácia celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:

Tlačová správa SODB 2021

Informácia celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:

Smútočný oznam

informácia celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor:

MOMku netreba vyhľadávať

Užitočné informácie celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor: ZMOS

Vyhláška UVZ SR

Vyhláška úradu verejného zdravotníctva SR platná od 16.11.2020 celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

Tlačová správa celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:

ÚPSVR upravené stránkové hodiny pre klientov úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok oznamuje, že od 15.10.2020 sú upravené stránkové hodiny pre klientov úradu nasledovne:
Pondelok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Streda od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Piatok od 08:00 hod. do 11:00 hod.


Mgr. Štefan Chovanec
riaditeľ
Úradu práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok
celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:

Oznam úradné hodiny

O Z N A M
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, sú obmedzené stránkové hodiny obecného úradu počas trvania mimoriadnej situácie s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 až do odvolania v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod.
Žiadame o obmedzenie osobného kontaktu občanov s pracovníkmi úradu a o uprednostnenie telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie.
Email: starosta@obecbusovce.sk
Tel: 0524591620, 0907997426
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Ministerstvo vnútra SR

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Opatrenia prijaté počas krízového režimu od 10.3.2020 do odvolania celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus informácia pre verejnosť

Koronavírus celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Výsledky volieb do NR-SR 2020 za okrsok č.1 v Obci Bušovce

Výsledky volieb celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:

Štátny smútok

Vláda SR vyhlásila štátny smútok.

Piatok 15. november je dňom štátneho smútku za obete tragickej nehody pri Nitre
14. 11. 2019


Vláda na svojej mimoriadnej schôdzi vo štvrtok 14. novembra 2019 vyhlásila na piatok 15. 11. 2019 štátny smútok na vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli pri havárii autobusu pri Nitre 13. novembra 2019. Táto hrozná udalosť otriasla celou spoločnosťou.
Štátny smútok je vyhlásený od 8. do 20. hodiny.
celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:

Dotazník PSK

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského Samosprávneho Kraja celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:
Majáles 1

Majáles


Pozývame Vás na tanečnú zábavu
Majáles
Kedy ? 4.mája 2019
Kde ? Sála obecný úrad Bušovce
Začiatok :20:00
Vstupné :10 eur
Do tanca nám zahrá hudobná skupina : Family
Vstup možný len na vstupenku.

celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 12.04.2019 (Piatok) v čase od 8,00 – 13,00 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zberá sa všetok elektro odpad a nebezpečné odpady ako oleje , batérie, prázdne nádoby od farieb olejov a pod. Chladničky a mrazničky je nutné odovzdať neporušené s kompresorom. Odpad si firma Finekol vyzdvihne s pred Vášho domu celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:

Výsledky 2. kola volieb Prezidenta SR v obci Bušovce

Výsledky druhého kola volieb Prezidenta SR celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej dňa 2. a 3. apríla 2019 celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

Výsledky volieb Prezidenta SR v obci Bušovce

Výsledky celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor:

Rozpis vývozu TKO a separovaného zberu na rok 2019

Tko a separovaný zber 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Oznámenie vlastníkom psov

Obec Bušovce v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :
- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku - a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát. Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.


Daniel Jurek
Starosta obce Bušovce

Zverejnené dňa 07.11.2018
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná