Obsah

Výstraha 2 stupňa

Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: od 11.12.2017 15:00 do 12.12.2017 05:00
Výstraha:
V okrese Kežmarok sa OJEDINELE očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 27 m/s (85 - 95 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

straha 2 stupňa

Správy

Karneval

Všetkým deťom-veľkým, malým na známosť sa dáva, že sa v našej obci chystá veľká sláva.Prichystajte masky, nech ste na tú oslavu krásavci a krásky.
Kedy:24.2.2019 o 14:00 hod
Kde: Obecný úrad Bušovce celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor:

Rozpis vývozu TKO a separovaného zberu na rok 2019

Tko a separovaný zber 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Oznámenie vlastníkom psov

Obec Bušovce v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :
- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku - a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát. Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.


Daniel Jurek
Starosta obce Bušovce

Zverejnené dňa 07.11.2018
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok

Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok

Dňa 23. októbra 2018 zasadala Vláda SR v okrese Kežmarok. Na tomto výjazdovom rokovaní vláda schválila na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresu Kežmarok sumu 1,5 mil. EUR. Mesto Kežmarok bude môcť dokončiť rekonštrukciu zimného štadióna, nakoľko vláda mu schválila dotáciu vo výške 500 000 eur. Milión eur bol rozdelený mestám a obciam na rôzne projekty. Obec Bušovce získala 4000 EUR na výmenu okien a vchodových dverí ma budove obecného úradu. Obec Bušovce na zasadnutí Vlády SR zastupoval Daniel Jurek starosta obce.
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Informácia o povinnosti rodičov detí po povinnej školskej dochádzke

Informácia ÚPSVR Kežmarok v súvislosti s ďalším nárokom na poskytnutie prídavku na dieťa. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Majáles

Dňa 26.5.2018 sa v miestnej sále uskutoční majáles. Do tanca nám zahrá hudobná skupina SYSTEM. Lístky sú v predaji na obecnom úrade. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor:

TKO a separovaný zber 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu Bušovce celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:

Návrh rozpočtu 2017


ostatné | 2. 12. 2016 | Autor:

Verejná Vyhláška


ostatné | 29. 6. 2016 | Autor:

Oznámenie O Strategickom Dokumente


ostatné | 2. 5. 2016 | Autor:

Jarné Vypaľovanie Trávy


ostatné | 7. 4. 2016 | Autor:

Okresný Úrad Prešov


ostatné | 19. 2. 2016 | Autor:

Návrh Rozpočtu 2016


ostatné | 6. 12. 2015 | Autor: