Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

ÚVZ SR opatrenia platné od 14.9.2020

opatrenia ÚVZ SR celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

ÚVZ SR opatrenia platné od 1.9.2020

Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.9.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Úrad verejného zdravotníctva Odporúčanie

Odporúčanie ÚVZ SR platné od 12.8.2020 celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor:

Tlačová správa

Sčítanie domov, bytov a obyvateľstva Prešovský kraj celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR platné od 1.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR platné od 1.7.2020 (prevádzky) celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Uvoľnenie opatrení COVID-19 od stredy 20.5.2020

Na Slovensku vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s COVID -19 platné od 18.5.2020 celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor:

Opatenia ÚVZ SR 6.5.2020

Opatrenia Covid 19 platné od 6.5.2020 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:

Oznam prerušenie prímestskej autobusovej dopravy

V dňoch od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov zriaďovateľ prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia platné od 6.4.2020 celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Pokyn o zmene úradných hodín ÚPSVR

Zmena úradných hodín platná od 1.4.2020 celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

Opatrenia platné od 30.3.2020 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Oznam úradné hodiny

O Z N A M
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, sú obmedzené stránkové hodiny obecného úradu počas trvania mimoriadnej situácie s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 až do odvolania v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod.
Žiadame o obmedzenie osobného kontaktu občanov s pracovníkmi úradu a o uprednostnenie telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie.
Email: starosta@obecbusovce.sk
Tel: 0524591620, 0907997426
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Ministerstvo vnútra SR

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Opatrenia prijaté počas krízového režimu od 10.3.2020 do odvolania celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus informácia pre verejnosť

Koronavírus celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Výsledky volieb do NR-SR 2020 za okrsok č.1 v Obci Bušovce

Výsledky volieb celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:

Štátny smútok

Vláda SR vyhlásila štátny smútok.

Piatok 15. november je dňom štátneho smútku za obete tragickej nehody pri Nitre
14. 11. 2019


Vláda na svojej mimoriadnej schôdzi vo štvrtok 14. novembra 2019 vyhlásila na piatok 15. 11. 2019 štátny smútok na vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli pri havárii autobusu pri Nitre 13. novembra 2019. Táto hrozná udalosť otriasla celou spoločnosťou.
Štátny smútok je vyhlásený od 8. do 20. hodiny.
celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:

Dotazník PSK

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského Samosprávneho Kraja celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:
Majáles 1

Majáles


Pozývame Vás na tanečnú zábavu
Majáles
Kedy ? 4.mája 2019
Kde ? Sála obecný úrad Bušovce
Začiatok :20:00
Vstupné :10 eur
Do tanca nám zahrá hudobná skupina : Family
Vstup možný len na vstupenku.

celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 12.04.2019 (Piatok) v čase od 8,00 – 13,00 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zberá sa všetok elektro odpad a nebezpečné odpady ako oleje , batérie, prázdne nádoby od farieb olejov a pod. Chladničky a mrazničky je nutné odovzdať neporušené s kompresorom. Odpad si firma Finekol vyzdvihne s pred Vášho domu celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:

Výsledky 2. kola volieb Prezidenta SR v obci Bušovce

Výsledky druhého kola volieb Prezidenta SR celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej dňa 2. a 3. apríla 2019 celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

Výsledky volieb Prezidenta SR v obci Bušovce

Výsledky celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor:

Rozpis vývozu TKO a separovaného zberu na rok 2019

Tko a separovaný zber 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Oznámenie vlastníkom psov

Obec Bušovce v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :
- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku - a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát. Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.


Daniel Jurek
Starosta obce Bušovce

Zverejnené dňa 07.11.2018
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok

Výjazdové zasadnutie vlády SR v okrese Kežmarok

Dňa 23. októbra 2018 zasadala Vláda SR v okrese Kežmarok. Na tomto výjazdovom rokovaní vláda schválila na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresu Kežmarok sumu 1,5 mil. EUR. Mesto Kežmarok bude môcť dokončiť rekonštrukciu zimného štadióna, nakoľko vláda mu schválila dotáciu vo výške 500 000 eur. Milión eur bol rozdelený mestám a obciam na rôzne projekty. Obec Bušovce získala 4000 EUR na výmenu okien a vchodových dverí ma budove obecného úradu. Obec Bušovce na zasadnutí Vlády SR zastupoval Daniel Jurek starosta obce.
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Informácia o povinnosti rodičov detí po povinnej školskej dochádzke

Informácia ÚPSVR Kežmarok v súvislosti s ďalším nárokom na poskytnutie prídavku na dieťa. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Verejná Vyhláška


ostatné | 29. 6. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná