Obsah

Upratovanie kostola

 

 

Upratovanie kostola

 

24.4.2021

Gurková Mária, Knapeková Eva

1.5.2021

Hradická Mária, Hradická Natália

8.5.2021

Grichová Monika, Grichová Simona

15.5.2021

Blažinská Anna, Gracová Jana

22.5.2021

Gumuláková Agáta, Paľonderová Mária

29.5.2021

Pojedincová Anna, Pojedincová Lýdia

5.6.2021

Britaniaková Ľubomíra, Galliková Anna

12.6.2021

Lešundaková Martina, Kundľová Anna

19.6.2021

Lukačková Mária, Šilonová Mária

26.6.2021

Laufiková Alžbeta, Malecová Eva

3.7.2021

Molitorisová Viera, Krusinkská Mária st.

10.7.2021

Kundľová Tatiana, Krušinská Miroslava

17.7.2021

Gurová Anna, Pňakovičová Mária

24.7.2021

Pňakovičová Anna, Jureková Jana

31.7.2021

Kyselová Marta, Strišovská Katarína

7.8.2021

Zamkovská Helena st., Zamkovská Helena ml.