Obsah

Upratovanie kostola

 

23.12.2020

Vianočné upratovanie kostola

Jureková Alžbeta, Konkoľová Alžbeta, Kyselová Marta, Strišovská Katarína, Konkol Anton, Poľanovský Jaroslav, Mlynarčík Mirostav, Úroda Dušan

02.01.2021

Gurková Mária, Knapeková Eva

09.01.2021

Hradická Mária, Hradická Natália

16.01.2021

Grichová Monika, Grichová Simona

23.01.2021

Blažinská Anna, Gracová Jana

30.01.2021

Gumuláková Agáta, Paľonderová Mária

06.02.2021

Pojedincová Anna, Pojedincová Lýdia

13.02.2021

Britaniaková Ľubomíra, Galliková Anna

20.02.2021

Lešundaková Martina, Kundľová Anna

27.02.2021

Lukačková Mária, Šilonová Mária

06.03.2021

Laufiková Alžbeta, Malecová Eva

13.03.2021

Molitorisová Viera, Krusinkská Mária st.

20.03.2021

Krušinská Mária ml., Krušinská Miroslava

27.03.2021

Gurová Anna, Pňakovičová Mária

02.04.2021

Veľkonočné upratovanie kostola

Jureková Alžbeta, Konkoľová Alžbeta, Kyselová Marta, Strišovská Katarína, Konkol Anton, Poľanovský Jaroslav, Mlynarčík Mirostav, Úroda Dušan

10.04.2021

Pňakovičová Anna, Jureková Jana

17.04.2021

Kyselová Marta, Strišovská Katarína

24.04.2021

Zamkovská Helena st., Zamkovská Helena ml.