Obsah

Upratovanie kostola

 

30.7.2022

Gurková Mária, Eva Knapeková

6.8.2022

Grichová Monika, Grichová Simona

13.8.2022

Hradická Mária, Hradická Natália

20.8.2022

Blažinská Anna, Gracová Jana

27.8.2022

Gumuláková Agáta, Paľonderová Mária

3.9.2022

Pojedincová Anna, Pojedincová Lýdia

10.9.2022

Britaniaková Ľubomíra, Galiková Anna

17.9.2022

Lešundaková Martina, Kundľová Anna

24.9.2022

Lukačková Mária, Šilonová Mária

1.10.2022

Laufiková Alžbeta, Malecová Eva

8.10.2022

Molitorisvá Viera, Krušinská Mária

15.10.2022

Krušinská Miroslava, Gurová Anna

22.10.2022

Pňakovičová Mária, Zamkovská Helena st.

29.10.2022

Pňakovičová Anna, Jureková Jana

5.11.2022

Kyselová Marta, Strišovská Katarína

12.11.2022

Zamkovská Helena ml., Zamkovská Lucia