Obsah

Späť

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

Vyvesené: 3. 5. 2017

Dátum zvesenia: 19. 5. 2017

Späť