Obsah

Späť

Výsledky volieb PSK 2017 v obci Bušovce

Vyvesené: 4. 11. 2017

Dátum zvesenia: 20. 11. 2017

Späť