Obsah

Späť

Rozhodnutie o umiestnení stavby (chodník)

Vyvesené: 3. 10. 2017

Dátum zvesenia: 19. 10. 2017

Späť